Cork Foyer - High visibility version

Nuacht / Buaicphointí an tSuímh

Fishing
The One That Got Away

Residents and staff enjoyed a great day out fishing. Everyone was a bit apprehensive about the weather. However, it turned out to be a lovely day with calm seas as the boat left Crosshaven for some deep sea fishing about 15 miles off the coast.City Hall Tabletop Sale - web
Working Assets and Open Talents put into practice at the Cork Foyer - the story so far!

After attending an Open Talent Workshop held in Manchester, we returned to Cork full of ideas and inspiration.

 

 

 

 Fáilte chuig an bhForhalla

Aerial view of the City FarmTá dea-phrionsabail dearaidh agus ardchaighdeán fearais, feistis agus trealamh an Fhorhalla mar na heilimintí bunúsacha nuair atáthar ag comhcheangal timpeallacht forbartha ghairmiúil, teaghlach compordach do dhaoine óga agus a gcuid cuairteoirí, agus foráil a mheallfaidh grúpaí pobail áitiúla chun úsáid a bhaint as na háiseanna. Láithreach bonn léiríonn an fhoireann fíor-spreagtha, atá á chomhlánú ag timpeallacht oibre agus maireachtála den chéad scoth, an misean chun rathúlacht a bhaint amach agus lucht cónaithe agus baill foirne a sholáthar le timpeallacht ar féidir leo a bheith broidiúil as.


Foyer Resident Film Skills Workshop

Cur Chuige an Fhorhalla

Aerial View of the FoyerSoláthraíonn an Forhalla timpeallacht spreagthach agus tacúil ina spreagtar forbairtí dearfacha ar bhonn pearsanta agus acadúil araon, ag feistiú daoine fásta óga leis na scileanna atá de dhíth chun leanúint ar aghaidh ón spleáchas chuig an neamhspleáchas. Déanaimid tréaniarracht scileanna maireachtála neamhspleácha a fhorbairt trí chláir oiliúna comhtháthaithe agus Pleananna Tacaíochta glansoiléire, ag cumasú daoine fásta óga a bpoitéinseal iomlán a fhíorú agus glacadh lena n-áit cheart sa phobal.

“Tá teaghlach, tacaíocht agus preabchlár chun na hoibre, na foghlama agus na maireachtála neamhspleách de dhíth ar gach duine óg. Ní fhaigheann cuid acu é. Líonann Forhallaí an Bearna”– Foyer Federation

Browsealoud

Bíodh an suíomh gréasáin léite duit

Creidiúnú agus Lucht Urraíochta an Tionscadail

[LOGO] Health Service Executive [LOGO] Cork City Council
Cork City VEC [LOGO] Accredited by the Foyer Federation

  • Our residents of the Pet farm include ducks, hens and the rabbits

    Our residents of the Pet farm include ducks, hens and the rabbits

    Read more >>